อะวาจิชิมะ

เมืองแห่งดอกไม้ 

อะวาจิยูเมะบุไต

เกาะอะวาจิชิมะ

สนามกอล์ฟที่สามารถเพลินได้ทั้ง 4ฤดูของญี่ปุ่น

สนามกอล์ฟญี่ปุ่น
สะพานอะคะชิไคเคียว

ทดลองข้ามสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก

สะพานอาคาชิไคเคียว

ทดลองทำซูชิ

ชิมวัตถุดิบสดใหม่ ทดลองทำซูชิ

(c) 2015 NICO・Japan All Rights Reserved.