top of page
อะวาจิชิมะ

เมืองแห่งดอกไม้ 

อะวาจิยูเมะบุไต

เกาะอะวาจิชิมะ

สนามกอล์ฟที่สามารถเพลินได้ทั้ง 4ฤดูของญี่ปุ่น

สนามกอล์ฟญี่ปุ่น

ทดลองข้ามสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก

สะพานอาคาชิไคเคียว

สะพานอะคะชิไคเคียว
ชิมวัตถุดิบสดใหม่ ทดลองทำซูชิ

ทดลองทำซูชิ

bottom of page